9. 2. 2018 / 20:00 / 80/100 Kč

Exhibiční set špičkových českých a slovenských slamerů.

Slam poetry = poezie naživo / poezie okamžiku / chvíle, kdy výraz si je roven s tím, co říkáte.

Slam poetry jako performativní žánr má jen málo pravidel: vlastní text, žádné rekvizity, popř. časový limit, ale všechny

jsou svazující a osvobozující zároveň.

Slameři berou do hry kromě textu slovní i divadelní improvizaci, mimiku, pohyb, konfrontují a zapojují publikum, které

je jim jediným porotcem.

cinemaware